Skip to content

Energiemonitoring

Als bedrijf wil je vandaag terecht inzicht krijgen in je energieverbruik. Het verminderen van CO2-uitstoot hoort integraal bij toekomstgericht ondernemen.

  • Je wil helder en duidelijk weten waar de grootste energieverbruikers zitten
  • Je wil weten hoeveel de verschillende posten in je bedrijf verbruiken.
  • Tegelijk wil je ook sluimerverbruik opsporen en inperken.

En dat is exact wat je dankzij energiemonitoring te weten komt.

🤔 Wanneer is energiemonitoring nuttig?

Een helder beeld op je energieverbruik is eigenlijk al-tijd nuttig bij je bedrijfsvoering. Het geeft je concrete cijfers in handen die jouw leidraad vormen om met kennis van zaken beslissingen te nemen.

Zo ondersteunen we Staf Coppens met energiemonitoring op de camping in Zweden

Dit zijn momenten waarop bedrijven starten met energiemonitoring

We begeleidden al tal van bedrijven met het opzetten van een duurzame energiemonitoring. Dit zijn doorgaans momenten waarop bedrijven beslissen om met monitoring en doorgedreven meting te starten.

Wanneer ze:

✔️ een doordacht energiebeleid willen opstarten

✔️ op het punt staat om investeringen te doen

✔️ input nodig hebben voor rapportages (ISO 50.001 – CO2 – EBO)

✔️ een beter inzicht willen in hun processen

✔️ hun energieverbruik gericht willen inperken

✔️af willen van duur maar onopgemerkt sluimerverbruik

Hoe verloopt energiemonitoring?

  1. Onze energy experts brengen je bedrijf in kaart en maken een monitoringplan op. Elk monitoringssysteem is maatwerk, net zoals elk bedrijf uniek is. Wat zijn de te meten grootheden, waar worden de meters geïnstalleerd, hoe wordt alles met elkaar en de cloudsoftware verbonden?
  2. We installeren ter plaatse jouw monitoringsysteem op maat. Het monitoringsysteem bestaat uit meetapparatuur om het verbruik te meten en een softwareplatform. Een gateway verbindt de meters met de cloudsoftware. Zo bewaar je het overzicht op een handig dashboard, ook vanop afstand.
  3. We voorzien een opleiding voor de energieverantwoordelijken in het bedrijf, zodat ze het systeem van a tot z onder de knie krijgen. De data interpreteren en analyseren is immers belangrijk om de juiste conclusies te trekken.

Wat na de installatie van het energiemonitoringsysteem?

Dankzij het energiemonitoringssysteem ben je nu klaar voor een slim energiebeleid en -opvolging. Dat zal ervoor zorgen dat je niet langer energie verbruikt waar het niet strikt nodig is en dat je doordacht investeringen kan plannen.

Krijg je moeilijk vat op je energiemanagement?

Bureau 9000 kan je ook daarbij helpen. We stippelen van je energiebeleid en de opvolging van het energieplan uit. We volgen alle metingen nauwkeurig op, sturen bij waar nodig en rapporteren regelmatig je verbruikscijfers, inclusief analyse en advies.

Meer dan alleen elektriciteitsverbruik

Elektrische energie is het kloppend hart van je bedrijf. Dat je dat monitort, is slim. Maar ook andere cruciale parameters kunnen handig gemonitord worden, afhankelijk van de relevantie voor jouw specifieke bedrijfssituatie.

Denk maar aan het verbruik van gas en water, de temperatuur, de luchtkwaliteit of bepaalde procesparameters. Ook deze aspecten kunnen wij integreren in het monitoring-opzet. 💪🏽

Back To Top