Skip to content

Wist je dat het sinds 1 juni 2020 verplicht is voor elk bedrijf met een elektrische installatie om ook een risicoanalyse kritische installaties op zak te hebben? Dat staat het nieuwe AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties).

Geen nood. Net als de risicoanalyses elektrische installaties, nemen onze experten deze risicoanalyse kritische installaties voor hun rekening. Ze volgen daarbij nauwgezet de nieuwste voorschriften op zoals ze in de meest recente versie van het AREI te vinden zijn. Het is van groot belang dat je gebouwen en de goederen of machinerie die zich erin bevinden in noodsituaties zo weinig mogelijk schade lijden.

Wat is een kritische installatie?

Een kritische installatie heeft als doel om economische schade te voorkomen in noodsituaties.  Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van een server, een diepvriescel, de ventilatie in een varkens- of kippenstal, enz.

Bij brand, stroomuitval of een andere noodsituatie zorgt de kritische installatie ervoor dat jouw machinerie blijft functioneren zodat de mogelijke economische schade tot een minimum beperkt blijft.

Een kritische installatie bestaat per definitie uit een vervangingsbron, de kritische stroombanen en de kritische verbruikers. Welke kritische installatie je installeert, bepaal je als uitbater of gebruiker van een gebouw op basis van een risicoanalyse. Een kritische installatie kan nooit bepaald worden door een norm of een wettelijke eis.

Risicoanalyse kritische installaties

Dit mag je verwachten van Bureau 9000

 • Bepaling van de kritische installaties op basis van een norm, wetgeving of risicoanalyse
 • Risicoanalyse van de kritische installaties volgens het AREI
 • Bepaling van het veiligheidslokaal
 • Dimensionering van de veiligheidsvoedingen
 • Bepaling van de te gebruiken type veiligheidsstroombanen
 • Bepaling van de redundantie van de veiligheidsverbruikers

Als installateur kan je rekenen op ondersteuning op vlak van:

 • Richtlijnen voor het ontwerpen van een voeding voor de kritische installatie
 • Richtlijnen voor het ontwerpen van een veiligheidsbord
 • Richtlijnen omtrent de veiligheids- en communicatiestroombanen
 • Richtlijnen omtrent het te volgen kabeltracé
 • Richtlijnen omtrent de verbruikers voor de kritische installatie
Back To Top