Skip to content

Waarom een risicoanalyse voor laadpalen van elektrische wagens en fietsen?

Wanneer je als bedrijf laadpalen installeert, dan juichen wij dat in de eerste plaats toe. Bij Bureau 9000 zijn we ervan overtuigd dat de bedrijfswereld sterk kan bijdragen aan het verkleinen van de fossiele voetafdruk, en een elektrische laadinstallatie draagt daar alvast aan bij.

Ben je niet helemaal zeker of de elektrische installatie van je bedrijf wel een laadinstallatie kan dragen? Wij berekenen met plezier de haalbaarheid van laadpalen in jouw specifieke situatie. Zo ken je de kosten-baten, de meest interessante scenario’s en de geschatte investeringskost. 

Praktisch gezien moet de laadinfrastructuur — wat toch wel een grote wijziging betekent aan je elektrische installatie — uiteraard voldoen aan het AREI (het Algemeen Reglement Elektrische Installaties). Een keuring vóór de laadpalen in gebruik genomen worden, is dus een must.

Maar dat is niet alles. Want bij het gebruik van zulke aanzienlijke hoeveelheden elektrische stroom, komen ook wat risico’s kijken. Een brand bij een elektrisch voertuig duurt lang en is gevaarlijk. Dat wil je uiteraard voorkomen.

Wanneer je de potentiële risico’s bij je laadpaalinstallaties laat identificeren en beoordelen, voorkom je gevaren als:

  • oververhitting
  • kortsluiting
  • elektrische brand
  • elektrische schokken

Je weet dan dat je over een veilige en betrouwbare laadinfrastructuur beschikt en dat je op een veilige manier bijdraagt aan het verlagen van onze fossiele voetafdruk.

Zijn laadpalen verplicht?

Bij industriële nieuwbouw is het plaatsen van laadpalen — of het voorzien van kabelgoten om ze later te kunnen installeren — verplicht op parkeerterreinen van meer dan 10 plaatsen.

Om welke laadpalen gaat het?

Onze experts voeren risicoanalyses uit voor elk type laadinstallaties voor wagens of tweewielers (fietsen, speedpedelecs, elektrische steps).

Wij brengen de risico’s in kaart van laadpalen in openbare of bedrijfsomgeving.

Wat kan je verwachten van een risicoanalyse van laadpalen voor elektrische voertuigen?

Onze experts komen ter plaatse om na te gaan of er om en bij de laadinfrastructuur potentiële gevaren dreigen. We analyseren daarbij verschillende factoren zoals deze:

✔️ Locatierisico’s

Waar staan de laadpalen (of waar zullen ze komen te staan)? Met welke omgevingsfactoren komen de laadpalen in aanraking? Welke factoren kunnen de veiligheid en de prestaties van de laadpalen beïnvloeden? Denk daarbij aan het weer of het omliggende verkeer.

✔️ Mogelijke overbelasting

Een essentieel onderdeel van de risicoanalyse is een berekening van de benodigde stroomcapaciteit en het waarborgen van geschikte stroomtoevoer om overbelasting te voorkomen.

✔️ Technische evaluatie

We leggen de technische specificaties van de laadpalen naast de compatibiliteit van de elektrische voertuigen. Zijn die op elkaar afgestemd? Voldoen ze aan de vereiste normen en richtlijnen?

✔️ Veiligheidsmaatregelen

Zijn de nodige beveiligingsmechanismen aanwezig, zoals aardlekschakelaars en beveiliging tegen oververhitting?

✔️ Regelgeving en normen

Uiteraard kadert de risicoanalyse helemaal binnen de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften.

Back To Top