Skip to content

Wat is de ventilatiewet?

Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 gepubliceerd over de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

De Ventilatiewet beoogt een aantal zaken:

  • het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering.
  • de uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om een betere binnenluchtkwaliteit te behalen via een risicoanalyse en actieplan.
  • de basis leggen voor een certificatie en labeling om de ventilatie en luchtzuivering op een objectieve manier vast te stellen en te communiceren.
  • het oprichten van een kennisplatform om de kennis over binnenluchtkwaliteit te delen en bekend te maken.

Waarom is een goed binnenklimaat belangrijk?

Een goed binnenklimaat is cruciaal voor onze gezondheid. De kwaliteit van de binnenlucht is zeker op werkplekken een belangrijk aandachtspunt. Het zorgt voor fysiek en mentaal welzijn bij je medewerkers. Maar ook hun productiviteit en gevoel van comfort hangt grotendeels samen met een optimaal zuurstofgehalte en een kwalitatieve luchtsamenstelling. Een slecht binnenklimaat kan gezondheidsproblemen opleveren zoals astma, allergieën, hoofdpijn en vermoeidheid.

Hoe creëer je een goede binnenluchtkwaliteit?

Verschillende factoren spelen mee om een optimaal binnenklimaat te verkrijgen. Zo hou je best rekening met temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en luchtkwaliteit. Als deze factoren niet goed zijn afgestemd, kan dit leiden tot problemen.

Een temperatuur die te hoog of te laag is, kan bijvoorbeeld leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Een te droge lucht kan droge ogen en een geïrriteerde huid veroorzaken, terwijl een te vochtige lucht dan weer voor schimmelvorming en een verhoogd risico op allergieën veroorzaakt. Slechte ventilatie doet schadelijke stoffen ophopen, waardoor er te weinig zuurstof in de ruimte is. Hoofdpijn en vermoeidheid zijn dan logische gevolgen.

💡 3 tips voor een goed binnenklimaat

  1. Zorg voor een goede ventilatie en zorg dat je ventilatie-installatie conform afgesteld is.
  2. Stem temperatuur en luchtvochtigheid optimaal af.
  3. Luchtreinigers kunnen bijdragen aan een gezondere werkomgeving

Bonustip: zorg dat er geen rook binnen komt en vermijd dat schadelijke chemicaliën zich in de lucht verspreiden.

🤔 Wat is dat, een goede luchtkwaliteit?

De lucht in een ruimte kan verontreinigd zijn door stof, pollen, bacteriën en schimmels. Deze hebben impact op allergieën en kunnen infecties en irritaties aan de luchtwegen veroorzaken. Het CO2-gehalte in de lucht kan te hoog zijn, of er kan radon in de lucht aanwezig zijn, wat schadelijk kan zijn voor onze gezondheid.

Waarom is een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit nodig?  

Sinds december 2023 is het uitvoeren van een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit met bijhorend actieplan verplicht (KB van 06 november 2022). Zo wil men uitbaters en werkgevers aanmoedigen om de luchtkwaliteit in hun gebouw te verbeteren. Vanaf 1 januari 2025 is het ook verplicht om bezoekers en medewerkers transparante communicatie over de luchtkwaliteit te bieden.

Back To Top