Skip to content

Sinds 1 juni 2020 is het verplicht voor elke uitbater van een elektrische installatie om een risicoanalyse veiligheidsinstallaties te hebben (conform het nieuwste AREI). Onze experten nemen deze risicoanalyses voor hun rekening en volgen daarbij de nodige voorschriften op uit het nieuwe AREI. Jouw veiligheid en die van je mensen staat boven alles, zeker in noodsituaties!

Wat is een veiligheidsinstallatie?

Een veiligheidsinstallatie heeft als doel om de veiligheid van alle aanwezige personen in een gebouw te garanderen bij brand, stroomonderbreking of een andere noodsituatie.

Een veiligheidsinstallatie kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • veiligheidsverlichting
 • brandmeldcentrales
 • rookluiken
 • brandopvoerpompen
 • veiligheidsliften

Een veiligheidsinstallatie bestaat uit een veiligheidsbron, de veiligheidsstroombanen en de veiligheidsverbruikers. Welke installatie als veiligheidsinstallatie wordt aanschouwd, wordt bepaald door een wettelijke norm, een KB of een risicoanalyse. En daar kunnen wij jou bij helpen.

Deze veiligheidsinstallatie moet blijven blijft functioneren in nood, zodat mensen zich in veiligheid kunnen brengen of dat de brandweer voldoende tijd heeft om mensen te evacueren.

Voorbeelden Veiligheidsinstallaties
Veiligheidsverlichting, evacuatieverlichting, …
Brand detectie-, melding- en waarschuwingsinstallaties.
Installatie voor rook- en warmteafvoer (RWA)
Overdruk- en onderdrukinstallaties (rook)
Liften met prioritaire oproep
Drukverhogingsbrandpompen
Sprinklerinstallaties
Rookluiken en hun bediening
Voeding van mededelingsborden voor visuele communicatie
Zuurstofdetectie

Risicoanalyse veiligheidsinstallaties: wat is het?

De risicoanalyse van je veiligheidsinstallatie kan levens redden. Het is voor ons dan ook van het grootste belang om deze analyses nauwkeurig uit te voeren volgens de allernieuwste reglementering.

Op basis van het nieuwe AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) behandelt onze expert volgende onderdelen:

 • Oplijsting veiligheidsinstallaties + verantwoording op basis van welke norm, wetgeving of risicoanalyse
 • Bepaling van de minimale werkingstijd (functiebehoud) van de veiligheidsverbruikers
 • Bepaling van de brandweerstand van de veiligheidsstroombanen en veiligheidsverbruikers
 • Bepaling van de kenmerken van de veiligheidsbronnen:
  • Bepaling van het vermogen en  het aantal veiligheidsbronnen
  • Bepaling van waar de veiligheidsbronnen moeten geplaatst worden
  • Bepaling van de minimale inschakeltijd bij spanningsonderbreking
  • Bepaling van de plaats van de spanningsmeting
  • Bepaling van de noodzaak om storingen te melden
  • Bepaling welke middelen moeten worden geactiveerd bij het inschakelen van de veiligheidsvoeding
  • Bepaling van de frequentie van de omschakeltesten onder volle belasting
  • Bepaling van de volgorde van inschakelen voor het geheel van veiligheidsbronnen

In de lijst van de veiligheidsinstallatie komen de maatregelen die moeten genomen worden in het kader van de risicoanalyse.

Nadien moet de veiligheidsinstallatie op de plannen (situatieschema’s) aangeduid worden. Daarop staan ook de brandweerstand van de verschillende brandcompartimentering (Rf waarde).

Zo is je gebouw helemaal klaar voor een eventuele noodsituatie én ben je als onderneming wettelijk in orde.

Dit mag je verwachten van Bureau 9000

 • Bepaling van de veiligheidsinstallaties op basis van een norm, wetgeving of risicoanalyse
 • Risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties volgens het AREI (zie overzicht hierboven)
 • Bepaling van het veiligheidslokaal
 • Dimensionering van de veiligheidsvoedingen
 • Bepaling van de te gebruiken type veiligheidsstroombanen
 • Bepaling van de redundantie van de veiligheidsverbruikers

Wij ondersteunen installateurs op het vlak van:

 • Richtlijnen voor het bouwen van een veiligheidsinstallatie
 • Richtlijnen voor het ontwerpen van een veiligheidsvoeding
 • Richtlijnen voor het ontwerpen van een veiligheidsbord
 • Richtlijnen omtrent de veiligheids- en communicatiestroombanen
 • Richtlijnen omtrent het te volgen kabeltracé
 • Richtlijnen omtrent de veiligheidsverbruikers
Back To Top