Skip to content

Risicoanalyse brand volgens norm NBN S21-100-1: branddetectie- en brandmeldsystemen

Wat?

Deze risicoanalyse brand is ruim en technisch. Ze vindt doorgaans plaats in de conceptfase van een project en is een verplichting voor de bouwheer.

Waarom?

Bij de realisatie van een gebouw of project houden architect en aannemer rekening met de aanbevelingen uit deze risicoanalyse brand. Ze maakt deel uit van de basisstudie en omvat naast de risicoanalyse brand ook een uitvoerige evaluatie van de behoeften conform de norm NBN S21 – 100 – 1 branddetectie en brandmeldsystemen.

Risicoanalyse brand volgens Codex Welzijn op het Werk III-3

Wat?

Dit is een risicoanalyse van het brandrisico op de arbeidsplaatsen. Dit is een verplichting voor de werkgever.

Waarom?

Brandveiligheid op de werkplek is een basisvoorwaarde. Vandaar dat deze risicoanalyse brand een verplichting is voor de werkgever. De Codex van het welzijn op het werk III – 3 bepaalt de inhoud van deze risicoanalyse brand en de hiërarchie van de preventiemaatregelen.

Back To Top