Skip to content

Van iedere niet-particuliere elektrische installatie moeten actuele schema’s beschikbaar zijn. Deze zijn vereist voor de keuringen maar zijn ook een bron van informatie voor al wie de installatie bedient, onderhoudt of wijzigt. Er zijn verschillende schema’s.

Bureau 9000 helpt je bij het opmaken, samenstellen en actualiseren van je elektrische schema’s.

Eendraadschema van de installatie – blokschema

Dit blokschema geeft een globaal overzicht van de installatie met al zijn verbruikers.

Zo krijg je een duidelijk overzicht van de verschillende elektrische borden in je installatie. Je ziet duidelijk waar de voeding van het bord vandaan komt. En je ziet welke verbruikers aan dit bord vasthangen.

Eendraadschema per bord

Dit is een schematische weergave van alle leidingen, kabels en elementen van de elektrische installatie. Daar gebruiken we specifieke symbolen voor die bepaald staan in het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties – meer info daarover hier).

Alle leidingen worden met een letter aangeduid. De schakelaars in de zekeringkast worden met dezelfde letters gemerkt. Per stroombaan wordt elk aftakpunt genummerd.

Met behulp van symbolen uit het AREI worden ook het type leiding, de doorsnede en het aantal geleiders, type en kenmerken van de differentieelschakelaars, schakelaars, aftakdozen, stopcontacten, verbruikers, enz. aangeduid.

Situatieschema – situatieplan

Het situatieschema toont op het plan van een gebouw de exacte plaats van de verschillende elektrische elementen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • lichtschakelaars
  • stopcontacten
  • vaste verbruikers (wasmachines, koelinstallatie, ventilatie, …)
  • verdeelborden
  • ondergrondse kabels

Dit mag je verwachten

Schakel je Bureau 9000 in voor je elektrische schema’s, dan krijg je:

  • Een snelle en accurate opmaak van eendraadsschema’s en situatieschema
  • Overzichtelijke uitprints in een pdf dossier, met 1 schema per A4

Elke verandering is belangrijk

Verandert de situatie in je elektrische installatie of je gebouwen? Komen er componenten bij of veranderen ze van plaats? Dan is het belangrijk om alle schema’s te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe situatie. Bureau 9000 kan ook daar vlot bij helpen.

Back To Top