Skip to content

Een hevig onweer met bliksem is nooit zonder gevaar. En tot nu toe is het nog niet mogelijk om een blikseminslag te verhinderen. Er bestaat geen apparaat of methode om de elektrische ontladingen van een bliksemschicht uit te schakelen. Net daarom is het erg belangrijk om de risico’s die verbonden zijn aan bliksem in jouw bedrijf in kaart te brengen en tot een minimum te herleiden.

Wat is norm NBN EN 62305-2?

Aan de hand van Norm NBN EN 62305-2 kunnen we het risico bij bliksem evalueren en beheren. De doelen van zo’n risicoanalyse bliksem zijn:

  • het evalueren of een bliksembeveiliging (intern, extern of beide) al dan niet noodzakelijk is
  • het inschatten van de economische voordelen verbonden aan de toepassing van veiligheidsmaatregelen
  • het bepalen van nuttige veiligheidsmaatregelen, zowel interne (bliksemafleiders, equipotentiaalverbindingen, magnetische bescherming,…) als externe

Welk niveau van beveiliging is nodig?

Naast het nut aantonen van een bliksemafleiderinstallatie, moet de risicoanalyse bliksem ook het vereiste beveiligingsniveau bepalen voor elk deel van de constructie.

De norm NBN EN 62305 Bliksembeveiliging bevat vier beveiligingsniveaus (I,II, III en IV) voor structuren. Het hoogste beveiligingsniveau is niveau I, het laagste is niveau IV.

Ze stemmen overeen met een doeltreffende beveiliging van respectievelijk 98%, 95%, 88% en 81% van de blikseminslagen.

En welk soort afleidersinstallatie?

Het beveiligingsniveau bepaalt de robuustheid (en dus de kostprijs) van de afleiderinstallatie. Dit heeft onder andere te maken met de grootte van de mazen van de afleiders, de minimale lengte van de aardverbindingen, de vormgeving van de opvangelementen, enz.

Bij een risicoanalyse bliksembeveiliging door Bureau 9000, krijg je onafhankelijk advies over het al dan niet nodig hebben van een bliksemafleiderinstallatie voor je gebouw. Zo neem je doordacht en met kennis van zaken de beslissing die bij je past.

Back To Top