Skip to content

Het risico op explosies beperken

Explosies kunnen spectaculaire en dramatische gevolgen hebben: vaak kosten ze mensenlevens en brengen ze zware economische schade toe. Het voorkomen van deze explosieve ongevallen is daarom ook wettelijk omkaderd.

Bureau 9000 ondersteunt je als werkgever bij het opmaken van de verplichte risicoanalyse explosieveiligheid (Codex III.4), en om ze te reviseren bij iedere wijziging aan producten, processen, installaties.

Explosiegevaar, waar?

Soms zit het explosiegevaar op voor de hand liggende plekken. Maar soms ook waar je het niet meteen verwacht.

De opslag van ontvlambare vloeistoffen,  maar ook het opladen van de batterij van een heftruck of het machinaal hout bewerken zijn voorbeelden van situaties met een risico op explosie.

Gevarenzones afbakenen

Wanneer uit de risicoanalyse explosiegevaar blijkt dat er op bepaalde ruimten in je gebouw een vorming van een explosieve atmosfeer mogelijk is, dan moeten deze ruimten worden ingedeeld in gevarenzones.

Er bestaan 3 niveaus van zones (van hoog naar laag risico): zones 0, 1 en 2 voor gas en 20, 21 en 22 voor stof. Ook zal je actieve ontstekingsbronnen moeten vermijden en zullen de apparaten binnen de zones zullen moeten voldoen aan bepaalde technische eisen, bepaald door de ATEX 114 richtlijn.

Het explosieveiligheidsdocument (EVD)

Om schade bij een eventuele explosie te beperken, kan je zowel constructieve als organisatorische maatregelen nemen. Bureau 9000 verzamelt bij een risicoanalyse al deze en nog meer relevante documentatie en bundelt die in het explosieveiligheidsdocument (EVD).

Zoneringsplannen en het omstandig verslag voor ruimten met ontploffingsgevaar (soms ook wel ‘zoneringsdossier’ genoemd) volgens AREI Boek 1 – 7.102 kunnen in het explosieveiligheidsdocument geïntegreerd worden.

Wat kan je verwachten van een risicoanalyse explosiegevaar door Bureau 9000?

  • Een bedrijfsrondgang
  • Inventarisatie van de aanwezige stoffen, emissiepunten en de ontstekingsbronnen per ruimte
  • Risicoanalyse explosieve atmosferen
  • Opmaak van zoneringsplannen en begeleiding bij de goedkeuring door een erkende dienst voor technische controle
  • Opmaak van explosieveiligheidsdocument (EVD) in pdf
  • Bespreking van het rapport en toelichting van de gevonden resultaten

Optionele extra’s:

  • Jaarlijkse actualisatie van het explosieveiligheidsdocument
  • Ondersteuning in het bepalen van elektrostatische eigenschappen van de materialen
  • Ondersteuning van de preventiedienst bij de uitwerking van organisatorische maatregelen
Back To Top