Visie 2019-10-11T13:23:42+01:00

Visie

Bureau 9000 heeft als visie een substantiële bijdrage te leveren aan het inperken van de wereldwijde temperatuurstijging, door samen met bedrijven, openbare besturen en organisaties:

  • de uitstoot van broeikasgassen 40% te laten dalen,

  • het energieverbruik 30% te verminderen,

  • hernieuwbare energie met 27% te laten toenemen,

  • 15% meer elektriciteits-interconnecties.

Missie

Om onze visie te kunnen realiseren zal Bureau 9000 bedrijven, organisaties en openbare besturen ondersteunen:

  • met adviezen en concrete acties om hun energieverbruik en dus ook de CO2-uitstoot te laten dalen,

  • en door acties op te zetten die de productie van hernieuwbare energie bevorderen.

Waarden

Hoe uiteenlopend en complementair onze medewerkers ook zijn, over enkele kernwaarden zijn we het roerend eens. In technologie en wetenschap geloven we rotsvast. Maar onze grootste motivatie is ook meteen onze missie: bijdragen aan de inperking van de wereldwijde temperatuurstijging.

Als bedrijf of overheid kunt u ervan op aan dat wij altijd vertrekken vanuit een groen en duurzaam gedachtegoed. Dat vertalen we voor u naar enkele heel concrete voordelen:

GEËNGAGEERD EN ALL THE WAY

We houden niet van half werk. Liefst gaan we van advies over implementatie tot monitoring en nazorg. Kiest u bijvoorbeeld na een energie-audit voor een optimalisatie of nieuwe installatie? Dan helpen wij u met plezier de interessantste leverancier kiezen en volgen we de werken nauwgezet op.

KOSTENEFFICIËNT

Als relatief klein bureau hebben we enkele doorwinterde energie-experts in de rangen. Daarnaast plukken we geregeld uit een ruime poule aan topconsultants. Uw voordeel? We weten snel de juiste specialist voor uw project te kiezen, voor een kostenefficiënte oplossing.

ONAFHANKELIJKE GIDS ZODAT U ZICH KAN CONCENTREREN OP UW EIGEN STERKTES

Bureau 9000 werkt volledig onafhankelijk van andere energiebedrijven. We helpen u dan ook graag de voor- en nadelen van verschillende partijen tegen elkaar opwegen. Dat doen we als onafhankelijke gids, zodat we ons kunnen concentreren op onze eigen sterktes.

TRANSPARANT

Voor vuistdikke auditrapporten en wollige consultancytaal bent u bij ons aan het verkeerde adres. Wij gaan prat op wetenschappelijk onderbouwd, praktisch haalbaar én meetbaar advies. U zal het trouwens al snel merken: wij spreken uw taal.