Skip to content

Terug naar nieuws

Bureau 9000 heeft vandaag zijn eerste energiecoöperatie in Nazareth opgericht. Onder de noemer Stroomvloed cvba zal deze burgercoöperatie naar Rescoop model zich hoofdzakelijk gaan focussen op de realisatie van zonne- en windprojecten in de regio tussen Schelde en Leie. Deze projecten worden gefinancierd door lokale burgers en overheden die de visie van Stroomvloed willen onderschrijven.

Vanuit de milieuraad van Nazareth groeide het burgerbesef dat de algemene verkwisting van energie naar beneden moest en het aandeel hernieuwbare energie sterk moest gaan stijgen. Deze gedachte leefde niet alleen in de gemeente Nazareth, maar ook in de vele steden en gemeenten in de buurt, die allemaal het burgemeesterconvenant hebben ondertekend. Besturen die het convenant ondertekend hebben, engageren zich om samen met de lokale burgers en bedrijven de klimaatdoelstellingen van 2020 en ook deze van 2030 te halen. Deze doelstelling halen, kan onder andere door massaal in te zetten op hernieuwbare energie, zoals zon en wind.

Stroomvloed wil in samenwerking met Bureau 9000 nog een stapje verder gaan. Om de productie van hernieuwbare energie maximaal af te stemmen op het verbruikersprofiel, is het van fundamenteel belang om de mogelijkheden van batterijopslag mee te integreren in de projecten. Op die manier kan het maximale van de geproduceerde groene energie ook lokaal verbruik worden, zonder onnodig het bestaande distributienet te belasten.  Als studie- en energieadvies bureau zal Bureau 9000 Stroomvloed maximaal ondersteunen met de technische uitwerking van deze hernieuwbare zonne- en windprojecten.

Back To Top