Skip to content

Terug naar nieuws

Afgelopen donderdag, 9 november was Jozef Mees, zaakvoerder van Bureau 9000, namens de burgercoöperatie Stroomvloed een van de sprekers op het Stakeholdersevenement van Stroomversnelling te Gent. Bureau 9000 is het studiebureau voor Stroomvloed, zij gaan de projecten op technische haalbaarheid toetsen.
Overtuigd dat wij allen, de burgers, hét verschil kunnen maken voor het energielandschap van de toekomst, vertelde hij wat een burgercoöperatie zoals Stroomvloed, kan betekenen. Want het ondertekenen van een engagementsverklaring is uiteraard niet voldoende, het is hoog tijd om de theorie om te zetten in de praktijk.

‘Het lijkt alsof men vergeet dat we deze planeet aan de kinderen geven.’

Dat kinderen onze toekomst zijn, staat buiten kijf, dat ze krijgen wat wij hen achterlaten evenzeer. Met die overtuiging en logische bezorgdheid sprak Stroomvloed minister Tommelein en de andere aanwezigen toe. Kinderen volgen immers niet zomaar advies, ze volgen ons voorbeeld. Onder meer daarom is een gedragsverandering absoluut noodzakelijk. Want duurzaamheid en hernieuwbaarheid zijn de toekomst.
En dat begrijpen de burgercoöperaties zoals Stroomvloed maar al te goed, doch enige struikelblokken zorgen voor moeilijkheden onderweg. Deze hindernissen werden aangekaart en mogelijke oplossingen aangereikt. Een voorbeeld hiervan is hoe het langdurig claimen van gronden door internationale projectontwikkelaars, de bouw van windmolens in opdracht van coöperaties bemoeilijken. Een wettelijk kader zoals bijvoorbeeld het draagvlakmodel van de provincie Oost-Vlaanderen juridisch afdwingbaar maken, zou soelaas kunnen bieden.

Alsook de burgers echt kunnen betrekken bij de coöperatie is een wens. Vaak is er de vraag om stroom te kunnen afnemen van het lokale, duurzame project waar men als coöperant in investeert. Tot op heden krijgen zij echter enkel een dividend uitgekeerd, wat uiteraard een aangenaam gevolg is van hun investering, doch er voor zorgt dat het initiatief als een beleggingsproduct wordt aanzien. Het echte ‘doel’ wordt hierdoor toch enigszins ontkracht en er is toch een mindere, tastbare betrokkenheid.
Ook voor Cedric Depuydt van het VVSG staat het als een paal boven water: ‘Alleen gaat het niet, het moet samen met de burgers.’ De toekomst is lokaal, van onderuit dienen de mensen gestimuleerd te worden om zich te engageren. Laat dat net de doelstelling van de burgercoöperaties zoals Stroomvloed zijn: het verenigen van mensen met dezelfde intenties.

‘Alleen gaat het niet, het moet samen met de burgers.’

Daarom zet Stroomvloed zich in om op zoek te gaan naar mogelijkheden tot het produceren van lokale duurzame, groene energie, het bevorderen van rationeel energiegebruik en om o.a. openbare besturen te ondersteunen met het realiseren van de energie-actieplannen uit het burgemeester-convenant. Dat de klimaatdoestelling van 2020 behalen niet evident zal zijn, klopt. Doch er is potentieel, zeker als wij, burgers, onze schouders blijven zetten onder de energie-omslag.

Back To Top