Skip to content

Terug naar alle nieuwsberichten

Onderzoekers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut MIT gingen na of de coronapandemie en de bijhorende maatregelen invloed hadden op de uitstoot van CO2. Daarnaast keken ze of deze pandemie op dat vlak een langetermijneffect zal hebben. De resultaten zijn op z’n zachtst gezegd interessant.

Daling uitstoot

Lockdowns, gesloten winkels, thuiswerk, reisverbod en gesloten grenzen. Deze wereldwijde coronamaatregelen veroorzaakten een drastische daling in economische activiteit – en dus ook in het verbruik van fossiele brandstoffen.

Heel wat landen rapporteren voor het jaar 2020 dan ook opmerkelijk minder broeikasuitstoot, wat hen terug een tikkeltje dichter bij hun doel brengt dat onder het klimaatakkoord van Parijs werd vastgelegd.

De grote vraag is natuurlijk of landen ná de pandemie op dat dalende elan doorgaan, om zo hun klimaatdoelstellingen te bereiken. En precies dat hebben een aantal wetenschappers van het MIT in Massachusetts onderzocht.

Toekomstvoorspelling

Alles hangt volgens de studie van het MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change af van het effect van de pandemie op de economie van morgen en het bijhorende energieverbruik. De onderzoekers vergeleken daarom twee scenario’s rond de inschatting van de wereldwijde economische activiteit tot 2035:

  • scenario één: voorspelling van de recessie en heropleving na corona
  • scenario twee: wat als de pandemie er nooit zou geweest zijn?

De bevindingen toonden dat er in 2035 nauwelijks iets zal overblijven van de daling in uitstootwaarden in 2020. Zélfs wanneer zaken als thuiswerk en online shoppen de norm worden.

Grafiek laat het verschil zien in scenario's: CO2 uitstoot met en zonder pandemie. De onderzoekers vergeleken twee scenario’s, en zien dat het effect van COVID-19 op de CO2-uitstoot tegen 2035 zo goed als uitgewerkt is.

Wel benadrukken de onderzoekers dat de economische schokgolf die de pandemie veroorzaakt een effect kan hebben. Bij crisissen investeren overheden fors om de economie aan te zwengelen. De vraag is: welke keuzes zullen landen maken en zullen ze bewust investeren om de doelstellingen van Parijs te halen?

Klimaatkansen grijpen

De uitstoot van CO2 is forser gedaald dan zonder de pandemie mogelijk zou geweest zijn. We zouden kunnen spreken van een geluk bij een ongeluk. Maar we zijn er nog niet. Toch zitten we met een uniek momentum.

Want de kloof naar onze doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs is door de daling een pak kleiner geworden en momenteel bereikbaarder om te behalen. En dit met minder investeringen dan begroot.

Een mooie kans dus voor regeringen wereldwijd om wijs en toekomstgericht te investeren in de post-pandemische economie.

De onderzoekers besluiten dan ook dat verdere wereldwijde acties en concrete voornemens nu nodig zijn om de temperatuurstijging onder twee graden Celcius te houden – wat in het klimaatakkoord van Parijs is opgetekend.

Bij Bureau 9000 zijn we het daar alvast roerend mee eens!

En ook als bedrijf heb je mee impact op het klimaat!

Zin om samen met ons de kansen van je bedrijf op vlak van duurzame energie in kaart te brengen?

Vraag een energie-audit

Back To Top