Skip to content

Terug naar nieuws

In tal van industriële en dienstensectoren wordt stoom nog steeds gebruikt als warmtedrager voor diverse processen. Denk daarbij aan de voedings-, textiel-, papier- en chemische industrie maar ook aan ziekenhuizen, wasserijen enz. In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet er rekening gehouden worden met de steeds strengere eisen op vlak van veiligheid en milieu-impact (afvalwater, emissies of vast afval), wat zich vertaalt in stijgende investerings- en werkingskosten. Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Zowel ENERGIK vzw als Het Stoomplatform hebben in al hun contacten moeten vaststellen dat de kennis over stoom in de bedrijfswereld zich beperkt tot een strikt minimum. Via studiedagen rond het thema duurzaam stoomgebruik probeert het Stoomplatform de aandacht te vestigen op het belang van energie-efficiëntie en de mogelijk te realiseren kostenbesparingen bij installaties voor energieproductie en –transport op basis van stoom.

Om hieraan tegemoet te komen is recent de brochure ‘Best practice bij stoomtoepassingen’ uitgegeven door Het Stoomplatform – ENERGIK vzw met steun van het Vlaams Energieagentschap. In deze brochure komen 10 succesverhalen van stoomgebruikers aan bod die de veiligheid en energie-efficiëntie van hun stoominstallatie bevorderd hebben door één of meerdere weloverwogen betaalbare procesaanpassingen.

Met deze brochure wil men een groot publiek bereiken en zal de lezer op een snelle manier inzicht krijgen in betaalbare energiebesparende en veiligheidsbevorderende maatregelen.

Deze nuttige brochure kan je bestellen bij het Vlaams Energieagentschap op www.energiesparen.be/publicaties 

Of rechtstreeks hier downloaden: vea_energik_best_practices_bij_stoomgebruik_mei_2016

Back To Top