Skip to content

Terug naar nieuws

Opnieuw subsidies voor zonnepanelen vanaf 2021

De Vlaamse regering roept nieuwe subsidies voor zonnepanelen in het leven, zo schrijft de Tijd. Vorige vrijdag (5 juni) keurden ze een voorstel goed waardoor het ook na 1 januari 2021 aantrekkelijk blijft om in zonnepanelen te investeren. De maatregel komt ter compensatie van wegvallen van de ‘terugdraaiende teller’. Vanaf 31 december 2020 kan daar immers geen gebruik meer van kan gemaakt worden bij nieuwe photovoltaïsche installaties kleiner dan 40 kW.

Terugdraaiende teller bij zonnepanelen: hoe werkt dat?

Door het mechanisme van de terugdraaiende teller kon je op zonnige dagen je overschot aan groene stroom op het net injecteren. Wanneer je een tekort aan ‘eigen’ elektriciteit had (‘s nachts of in de winter), kon je gratis terug stroom van het net afnemen.

Het probleem hierbij is de elektriciteitsprijs. Die wordt immers Europees bepaald door vraag en aanbod. Op het moment dat jij stroom injecteert in het net, ligt die prijs zeer laag omdat iedereen dan met een overschot zit. Wanneer je gratis terug stroom van het net mag halen, ligt de marktprijs juist veel hoger door het lage aanbod aan zonne- en windenergie op dat moment.

Om het verschil tussen het goedkope ‘injectietarief’ en het duurdere afnametarief deels te compenseren, kwam er in 2015 een prosumententarief. Maar nog steeds was het mechanisme van de terugdraaiende teller erg interessant. Eigenlijk is het systeem van de terugdraaiende teller te vergelijken met een thuisbatterij waar je je overschot aan energie in stockeert. Dat voorraadje kan je inzetten als je te weinig zonneproductie hebt.

Subsidies voor zonnepanelen

Einde terugdraaiende teller vanaf 2021: compensatie via subsidie

In het nieuwe systeem vanaf 2021 krijg je bijna geen compensatie meer voor de stroom die je op zonnige dagen in het net stopt. Wanneer je stroom van het net afneemt, betaal je dan de gewone energieprijs. VREG wil hiermee mensen aanmoedigen om volop elektriciteit te verbruiken op het moment dat het geproduceerd wordt. En om dus ons elektriciteitsverbruik wat te bundelen. Denk bijvoorbeeld aan: wasmachine, vaatwasser en droogkast vooral aanschakelen op zonnige dagen, wanneer het tarief van renewable of groene energie laag is en niet ‘s nachts – zoals mensen met een nachttarief nu doen. Heel wat elektrische toestellen hebben een timerfunctie, dus dat valt perfect te organiseren en is voor heel wat mensen maar een kleine gewoonteverandering.

Om het installeren van zonnepanelen toch aantrekkelijk te houden, komt er nu een nieuwe premie vanaf 1 januari 2021. Deze subsidie is opgesplitst in twee groepen:

1) Zonne-installaties kleiner dan 40 kW (vermogen omvormer)

 • Van toepassing op bestaande woningen met bouwaanvraag van voor 2014
 • Subsidie loopt tot eind 2024 en afhankelijk van de grootte van het zonnedak
  • Installaties vanaf 1 kWp – € 300 subsidie
  • Installaties vanaf 2 kWp – € 600 subsidie
  • Installaties vanaf 3 kWp – € 900 subsidie
  • Installaties vanaf 4 kWp – € 1200 subsidie
  • Installaties vanaf 5 kWp – € 1350 subsidie
  • Installaties tot 6 kWp – € 1500 subsidie
  • Installaties > 6 kWp – 1500 subsidie
 • In totaal is er een budget van € 32 miljoen uitgetrokken, wat zou betekenen dat ongeveer 21.333 gezinnen gebruik zouden kunnen maken van deze bijkomende premie.
 • Het premiebedrag kan jaarlijks aangepast worden naarmate de kostprijs van nieuwe zonne-installaties verder afneemt.

2) Zonne-installaties groter dan 40 kW – 2 MW (vermogen omvormer) en middelgrote windmolens

 • Zullen in aanmerking komen voor investeringssteun via een aanbestedingsmechanisme (call)
 • Het budget voor dit type installaties bedraagt € 25 miljoen, en is voorzien in de begroting van 2021

Goed voor particulieren, minder voor grote daken

Deze nieuwe subsidies voor zonnepanelen komen dus vooral kleine daken ten goede. De markt van scholen, lokale overheden en KMO’s met zonne-installaties valt volledig uit de boot. Vermoedelijk zullen die dus niet meer zo geneigd zijn om zonne-installaties te plaatsen. Dat betreuren wij natuurlijk – gezien de klimaatnoden en de grote rol die bedrijven hierin kunnen spelen. We hopen dus dat de overheid in de nabije toekomst nog bijkomende maatregelen zal voorzien.

Wil je je graag verdiepen in de werking, de subsidiëring en de mechanismen achter zonnepanelen?
Schrijf je in voor één van onze webinars Zonnepanelen of boek ons om deze opleiding bij jouw firma te komen geven.

Back To Top