Skip to content

Terug naar nieuws

Risicoanalyses volgens het KB van 4 december 2012:

Omdat er nog heel wat installaties in dienst zijn van voor 1981 – ontstaan van het AREI – dwingen er zich bijkomende preventiemaatregelen op.  Op zich worden deze installaties niet afgekeurd omdat toen zij in dienst kwamen, perfect reglementair waren.  Alleen is de reglementering in de afgelopen 35 jaar wel sterk veranderd.

Om medewerkers en externe techniekers op de hoogte te brengen over de mogelijks verborgen gevaren in deze installaties, heeft de wetgever deze bijkomende risicoanalyse verplicht gemaakt voor alle werkgevers.  Om de uniformiteit te behouden over alle installaties, is het KB van 4 december 2012 van toepassing op alle elektrische installaties waar de werkgever, medewerkers tewerkstelt.

Risico Analyse Bureau 9000 v1.5

Back To Top